PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
8
KIOzagadka nr 8

Moment wniesienia wadium w formie pieniężnej

Moment wniesienia wadium często budzi wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Pytania wynikają między innymi z rozbieżności w datach, które pojawiają się na skutek odmiennych momentów księgowania przelewów przez różne banki. Sytuację analizujemy na przykładzie sporu, który trafił przed KIO. Sprawdzamy też, jak zmieniły się przepisy dotyczące tej kwestii w nowej ustawie PZP.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty należało złożyć do dnia 20.12.2019 r. do godziny 12:00. Do tego samego terminu i godziny, zgodnie z postanowieniami SIWZ należało wnieść wadium.

Zamawiający ustalił, że kwota wadium wniesiona przez Wykonawcę „X” została zaksięgowana na rachunku zamawiającego w dniu 20.12.2019 r. o godz. 21:43, tj. po upływie terminu składania ofert i tej podstawie zamawiający w dniu 30.12.2019 r., zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP, odrzucił ofertę wykonawcy „X” z postępowania. Z ww. czynnością nie zgodził się Wykonawca „X”, który wniósł odwołanie uzasadniając to faktem, że w dniu 19.12.2019 r. dokonał przelewu natychmiastowego, który powinien zostać zaksięgowany następnego dnia przed godziną 12:00.

Ponadto na wezwanie zamawiającego bank obsługujący jego rachunki bankowe poinformował go, że kwota wadium była dostępna na rachunku w 19.12.2019 r. po godz. 21:23, ale z datą księgowania 20.12.2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zamawiający w dniu 08.01.2020 r. unieważnił czynność odrzucenia oferty wykonawcy „X”, a następie dokonał wyboru oferty tego Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, co zostało zakwestionowane przez wykonawcę, który także złożył ofertę w tym postępowaniu (zwanego dalej Wykonawcą „Y”).

Czy zamawiający prawidłowo zbadał i ocenił ofertę Wykonawcy „X” jako ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, a tym samym czy oferta Wykonawcy „X” została prawidło zabezpieczona wadium?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej