PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Sprawdź swoją wiedzę

Na PZPgo możesz zweryfikować swoją wiedzę, analizując realne przypadki sporów, jakie trafiły przed KIO. Przygotowaliśmy dla Ciebie #KIOzagadki. Każda obejmuje analizę stanu faktycznego, omówienie kwestii spornej wraz z jej rozstrzygnięciem i odwołaniem do właściwego wyroku KIO.

1
KIOzagadka nr 1

Postanowienia umowne

2
KIOzagadka nr 2

Niekaralność

3
KIOzagadka nr 3

Przedłużenie terminu związania ofertą

4
KIOzagadka nr 4

Termin na wykluczenie z postępowania. Nienależyte wykonanie.

5
KIOzagadka nr 5

Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby w trakcie procedury weryfikacji spełniania przez wykonawcę odpowiednich warunków zamówienia i data nowego zobowiązania

6
KIOzagadka nr 6

Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykonawcy zagranicznego z UE

7
KIOzagadka nr 7

Unieważnienie postępowania, a procedura odwrócona

8
KIOzagadka nr 8

Moment wniesienia wadium w formie pieniężnej

9
KIOzagadka nr 9

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

10
KIOzagadka nr 10

Forma gwarancji wadialnej

11
KIOzagadka nr 11

Wykluczenie wykonawcy wskutek przedstawienia informacji wprowadzających w błąd zamawiającego

12
KIOzagadka nr 12

Warunek udziału w postępowaniu

13
KIOzagadka nr 13

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich, a zastrzeżenie kluczowych części zamówienia

14
KIOzagadka nr 14

Zmiana składu konsorcjum w toku postępowania

15
KIOzagadka nr 15

Podpis a parafa

16
KIOzagadka nr 16

Nieprawidłowe wadium

17
KIOzagadka nr 17

Tajemnica przedsiębiorstwa - wykazanie zasadności zastrzeżenia

18
KIOzagadka nr 18

Uzupełnienie dokumentów przedmiotowych, brak tłumaczenia dokumentu przedmiotowego

19
KIOzagadka nr 19

Złożenie podpisanego skanu przygotowanej pierwotnie w formie papierowej i podpisanej własnoręcznie oferty

20
KIOzagadka nr 20

Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami

21
KIOzagadka nr 21

Niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

22
KIOzagadka nr 22

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - analiza przypadku

23
KIOzagadka nr 23

Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na produkt jednego producenta

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej