PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
6
KIOzagadka nr 6

Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykonawcy zagranicznego z UE

Czy kwalifikowany podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność? Kto może dokonać procesu walidacji? Analizujemy spór przed KIO.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

W postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego, w którym komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani byli sporządzić i przekazać oferty Zamawiającemu pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W postępowaniu ofertę w postaci elektronicznej złożył wykonawca A (w dalszej części Odwołujący), mający swoją siedzibę w Rumunii. Oferta została opatrzona podpisem elektronicznym, opierającym się o certyfikat rumuńskiego dostawcy AlfaTrust Certification Services, o nazwie Alfasign Qualified Public CA. Zamawiający dokonał procesu walidacji podpisu elektronicznego korzystając z narzędzi oferowanych przez polskich kwalifikowanych dostawców usług zaufania, uprawnionych do świadczenia usług walidacji kwalifikowanych podpisów, znajdujących się na oficjalnej unijnej liście podmiotów zaufanych. Z uzyskanych raportów nie wynikało, aby certyfikat, który towarzyszył podpisowi wykonawcy A, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego. Zamawiający odrzucił ofertę jako niezgodną z ustawą PZP. Wykonawca A nie zgodził się z decyzją Zamawiającego i wniósł odwołanie. Odwołujący podkreślił, że jeśli Zamawiający miał wątpliwości, powinien był się zwrócił do Odwołującego z prośbą o udzielenie wyjaśnień, co do skuteczności złożonego podpisu. Zdaniem Odwołującego tego typu działanie byłoby jak najbardziej zasadne m. in. z tego względu, iż Odwołujący jest podmiotem zagranicznym i wystawcą certyfikatu jest podmiot mający siedzibę w Rumunii. Odwołujący podkreślał, że Zamawiający dokonując oceny kwalifikowanego podpisu elektronicznego, winien mieć na uwadze przede wszystkim regulacje właściwe dla wystawcy certyfikatu i nie może ignorować faktu ewentualnych rozbieżności, co do podpisu elektronicznego, jakie mogą występować pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE.

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej