PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
2
KIOzagadka nr 2

Niekaralność

Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę, jeśli członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego został prawomocnie skazany za przestępstwo.

Czy wymóg wykazania niekaralności ma także zastosowanie wobec członka organu, który złożył rezygnację?

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Konsorcjum XYZ polegało na zasobach firmy A. Pani A.B. była prokurentem w firmie A i pełniła tę funkcję już po złożeniu oferty w postępowaniu przez Konsorcjum XYZ.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum XYZ do uzupełnień dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotu, na zasobach którego polega Konsorcjum XYZ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp w stosunku do prokurenta firmy A. - Pani A. B.

Odwołujący  podniósł, iż zgodnie z uchwałą Zarządu firmy A nr 4 z dnia 8 listopada 2019 r. Pani A. B. została odwołana z funkcji Prokurenta Samoistnego w dniu 8 listopada 2019 r., a zatem po terminie składania ofert w postępowaniu.

Odwołujący podkreślił, iż profesjonalni wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni być zatem przygotowani na konieczność wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia zarówno na dzień wezwania do ich przedstawienia, jak i na okres przypadający pomiędzy terminem składania ofert, a terminem wezwania. To właśnie ten okres jest kluczowy z punktu widzenia wykazania braku zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki wykluczenia. Wobec tego w związku z brakiem przedstawienia informacji z KRK dla Pani A. B., która sprawowała funkcję prokurenta w firmie A w dniu upływu terminu składania ofert, na Zamawiającym ciążył obowiązek wezwania Konsorcjum XYZ do uzupełnienia w tym zakresie, czego zaniechał, w konsekwencji dopuścił się naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Zamawiający nie zgodził się  z zarzutem, podnosząc, iż dla oceny prawidłowości działań Zamawiającego kluczowe znaczenia winna mieć data wezwania Konsorcjum XYZ do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 7 listopada 2019 r.

Wskazał, iż w dniu uzupełniania dokumentów podmiotowych przez konsorcjum XYZ Pani A. B. nie pełniła funkcji zarządczych, wobec czego wykonawca nie był zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej niekaralność (brak przesłanki "aktualności").

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej