PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
7
KIOzagadka nr 7

Unieważnienie postępowania, a procedura odwrócona

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Jest to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu albo oferta z najniższą ceną lub kosztem. Jak przepisy te należy interpretować przy stosowaniu procedury odwróconej? Analizujemy spór, który trafił przed KIO i sprawdzamy, kiedy można unieważnić postępowanie.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

W przedmiotowym postępowaniu przewidziano zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy PZP, a ponadto kryteriami oceny ofert były:

  • cena - 60 %,

  • okres gwarancji jakości - 40 %.

Z informacji z otwarcia ofert wynika, iż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.575.600,00 zł brutto. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

  • oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę. „ABC” - cena 4.059.123,00 PLN (mieszcząca się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia), okres gwarancji 60 miesięcy,

  • oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę „XYZ” - cena 4.836.360,00 PLN, okres gwarancji 84 miesiące.

 

Zamawiający nie wzywał wykonawcy „XYZ” w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy PZP i dokonał czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, wskazując, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wskazał, iż na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę wynoszącą 4 575 600,00 zł brutto, z kolei cena brutto zawarta w najkorzystniejszej ofercie wynosiła 4 836 360 zł.

 

Ww. czynność unieważnienia postępowania stanowiła podstawę do wniesienia odwołania przez Wykonawcę „ABC”, który nie zgodził się ze sposobem procedowania Zamawiającego i unieważnieniem postępowania bez przeprowadzenia procesu badania ofert pod kątem przesłanek odrzucenia wobec wszystkich wykonawców, a także zaniechania dokonania badania podmiotowego wobec wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji.

Czy Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP bez uprzedniej weryfikacji spełniania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia względem wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, jeżeli postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą odwróconą (art. 24 aa PZP) i złożono co najmniej dwie oferty, przy czym cena pierwszej oferty w rankingu przekracza wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, a cena drugiej oferty w rankingu mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej