PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
3
KIOzagadka nr 3

Przedłużenie terminu związania ofertą

Jak w nowej ustawie PZP kształtuje się kwestia przedłużenia terminu związania ofertą? Analizują przepisy na przypadku sporu, który trafił przed KIO.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Odwołujący wniósł odwołanie na czynność Zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy PZP ze względu na to, że Odwołujący nie przedłużył terminu związania ofertą, jak również nie przedłużył okresu ważności wadium, ani nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Zamawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, tj. również Odwołującego, o możliwości samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą. W odpowiedzi na to pismo Odwołujący dokonał samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 29 sierpnia 2020 r. oraz przedłużył ważność wadium. Odwołujący w związku ze zbliżającym się kolejnym upływem terminu związania ofertą podjął działania zmierzające do jego dalszego przedłużenia, w związku z czym przygotował kolejne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą datowane na dzień 27 sierpnia 2020 r. oraz aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 24 sierpnia 2020 r. Jednocześnie, Odwołujący podjął działania związane z zamieszczeniem kompletu tych dokumentów na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 28 sierpnia 2020 r., czego jednak finalnie nie udało mu się dokonać.

W dniu 4 września 2020 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty.

Odwołujący przesłał Zamawiającemu ponownie oświadczenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. wraz z aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium datowanym na 24 sierpnia 2020 r. przedłużającym ważność wadium do dnia 29 września 2020 r.

Uzasadniając zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP Odwołujący podniósł, że przepis art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP jest podstawą odrzucenia oferty tylko w przypadku braku wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie ważności oferty w sytuacji, gdy zamawiający - zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP - wezwał wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania. Odwołujący zaznaczył, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wystąpił z takim wezwaniem do Odwołującego tylko raz w dniu 21 maja 2020 r. i otrzymał wszystkie wymagane dokumenty. Kolejnych wezwań w tej sprawie Zamawiający już nie mógł kierować, a tym samym Odwołujący nawet nie miał obowiązku samodzielnego wydłużania terminu związania ofertą.

Odwołujący stwierdził, że upływ terminu związania ofertą nie powoduje nieważności samej oferty ani niezgodności z przepisami prawa, zatem nie stanowi przeszkody w uznaniu danej oferty za najkorzystniejszą w postępowaniu i w konsekwencji przeszkody w zawarciu ważnej umowy. Upływ tego terminu przesądza jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie

Odwołujący wywiódł, że skoro przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP odnosi się wyłącznie do sytuacji braku wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z wezwaniem Zamawiającego, nie jest możliwe rozszerzenie dyspozycji tego przepisu na zupełnie inne stany faktyczne, w których nie występuje ani przesłanka wezwania Zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą, ani brak zgody ze strony wykonawcy na przedłużenie tego terminu. Odwołujący zaznaczył, że w przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia właśnie z takim innym stanem faktycznym, nie odpowiadającym regulacji art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP, który to przepis został błędnie zastosowany przez Zamawiającego.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o jego oddalenie w całości.

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej