PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Wybierz wideoszkolenia

Interesuje Cię konkretny temat z zakresu nowej ustawy PZP? Możesz osobno kupić każde wideoszkolenie dostępne w naszych kursach. Przygotowaliśmy również kilka samodzielnych wideoszkoleń, które nie są przypisane do żadnego kursu.

Wideoszkolenia nieprzypisane do kursów

Wid. 1/1
Czas trwania: 23min
Wid. 1/1
Czas trwania: 45min
Wid. 1/1
Czas trwania: 31min
Wid. 1/1
Czas trwania: 16min
Wid. 1/1
Czas trwania: 21min
Wid. 1/1
Czas trwania: 41min
Wid. 1/1
Czas trwania: 58min
Wid. 1/1
Czas trwania: 37min
Wid. 1/1
Czas trwania: 53min
Wid. 1/1
Czas trwania: 16min
Wid. 1/1
Czas trwania: 23min

Umowa ramowa

59,00 zł
Wid. 1/1
Czas trwania: 22min

Wadium

59,00 zł
Wid. 1/1
Czas trwania: 27min
Wid. 1/1
Czas trwania: 39min
Wid. 1/1
Czas trwania: 23min
Wid. 1/1
Czas trwania: 12min
Wid. 1/1
Czas trwania: 1h 2min
Wid. 1/1
Czas trwania: 37min
1. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w tym analiza z art. 83 PZP 69,00 zł 2. Forma komunikacji w postępowaniu 69,00 zł 3. Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej od 2022 r.? 79,99 zł 4. Jakościowe kryteria oceny ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i w robotach budowlanych 59,00 zł 5. Kilka słów o klauzulach abuzywnych w Pzp 59,00 zł 6. Kilka słów o zmianie umowy niewymagającej przeprowadzenia nowego postępowania 59,00 zł 7. Kryteria pozacenowe w IT umożliwiające wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie 59,00 zł 8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 69,00 zł 9. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego. Komisja przetargowa 49,00 zł 10. Ogłoszenie o zamówieniu oraz wstępne ogłoszenie informacyjne w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi UE 49,00 zł 11. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 96 PZP 49,00 zł 12. Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną z art. 117 ust. 4 Pzp 59,00 zł 13. Plan postępowań 49,00 zł 14. Prawo opcji i wznowienia w zamówieniach publicznych 49,00 zł 15. Prawo pracy w zamówieniach publicznych 69,00 zł 16. Problematyka wniesienia wadium przez podmioty wspólnie składające ofertę 59,00 zł 17. Prowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych 59,00 zł 18. Przedmiotowe środki dowodowe i możliwość ich uzupełnienia 59,00 zł 19. Przesłanki odrzucenia oferty 69,00 zł 20. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniach krajowych 59,00 zł 21. RODO w zamówieniach publicznych 49,00 zł 22. Samouzupełnienie dokumentów - czy jest w ogóle możliwe i skuteczne? Omówienie wyroku KIO 1649/21 59,00 zł 23. Termin związania ofertą 59,00 zł 24. Umowa ramowa 59,00 zł 25. Wadium 59,00 zł 26. Warunki stawiane wykonawcom zgodnie z art. 94 PZP 49,00 zł 27. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w praktyce oraz ocena wyjaśnień Wykonawcy 59,00 zł 28. Wprowadzenie do nowej ustawy PZP 49,00 zł 29. Wspólne składanie ofert 59,00 zł 30. Wstępne konsultacje rynkowe 59,00 zł 31. Wymagania związane z realizacją zamówienia IT przez osoby zatrudnione na umowę o pracę 59,00 zł 32. Zamawiający, pomocnicze działania zakupowe, wspólne udzielanie zamówień, centralny zamawiający 49,00 zł 33. Zasady udzielania zamówień 49,00 zł 34. Zastosowanie prawa opcji w oparciu o orzecznictwo 59,00 zł

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Elektornizacja zamówień publicznych

Wid. 1/3
Czas trwania: 28min
Wid. 2/3
Czas trwania: 19min
Wid. 3/3
Czas trwania: 12min

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Określenie wartości zamówienia (szacowanie)

Wid. 1/2
Czas trwania: 20min
Wid. 2/2
Czas trwania: 14min

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Opis przedmiotu zamówienia i przygotowanie dokumentów zamówienia

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Środki ochrony prawnej

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Tryb podstawowy

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Umowa o zamówienie publiczne

Wid. 1/10
Czas trwania: 21min
Wid. 2/10
Czas trwania: 25min
Wid. 3/10
Czas trwania: 14min
Wid. 4/10
Czas trwania: 16min

Zmiana umowy

69,00 zł
Wid. 5/10
Czas trwania: 28min
Wid. 6/10
Czas trwania: 23min
Wid. 7/10
Czas trwania: 9min
Wid. 8/10
Czas trwania: 15min
Wid. 9/10
Czas trwania: 12min
Wid. 10/10
Czas trwania: 18min

Trwa wczytywanie...

Wideoszkolenia z kursu:

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy

Wid. 1/4
Czas trwania: 39min
Wid. 2/4
Czas trwania: 33min
Wid. 3/4
Czas trwania: 35min

Trwa wczytywanie...

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej