PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
16
KIOzagadka nr 16

Nieprawidłowe wadium

W jakiej sytuacji gwarancja nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia oferty? Jakie są przesłanki do zatrzymania wadium i jak wygląda sytuacja, w przypadku wezwania opartego o inną podstawę prawną? Spór przed KIO analizuje nasza trenerka Martyna Lubieniecka.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Wykonawca XY prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności zamawiającego polegających na uznaniu, że: oferta złożona przez odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że wadium zostało złożone w sposób nieprawidłowy. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie między innymi następujących przepisów: art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający uznał bowiem, że złożona przez odwołującego oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że wadium złożone przez odwołującego jest nieprawidłowe, podczas gdy zdaniem odwołującego wadium w całości zabezpiecza ewentualne roszczenia zamawiającego, jest bezwarunkowe i nieodwołalne oraz spełnia wszelkie wymogi postawione wadium, a przez to wadium winno być uznane za prawidłowe.

Wskazane w treści złożonej przez odwołującego gwarancji ubezpieczeniowej nr (...) z dnia 14 stycznia 2021 r. (wraz z aneksem) podstawy powstania roszczenia o wypłatę odwoływały się do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Jako podstawę prawną odrzucenia oferty odwołującego zamawiający wskazał przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, a w konsekwencji również przepisy art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

Istotą sporu pomiędzy stronami było to, czy tak sformułowana gwarancja zabezpiecza Zamawiającego. Zamawiający twierdził, że nie, a Odwołujący, że zabezpiecza wszystkie interesy Zamawiającego.

Kto ma rację? Czy Zamawiający postąpił prawidłowo? Czy też Izba przychyliła się do stanowiska Odwołującego?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej