PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
5
KIOzagadka nr 5

Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby w trakcie procedury weryfikacji spełniania przez wykonawcę odpowiednich warunków zamówienia i data nowego zobowiązania

Podczas procedury weryfikacji sprawdzane jest, czy wykonawca spełnia odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Czy może dojść do zmiany podmiotu udostępniającego zasoby w trakcie tej procedury? Czy na moment składania ofert wykonawca powinien pozostawać z nowym podmiotem w porozumieniu, co do ewentualnego przyszłego udostępnienia zasobów przez ten podmiot?

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności wykluczenia go z postępowania. Nie zgodził się z decyzją Zamawiającego, co do oceny przedstawionego przez Odwołującego uzupełnionego zobowiązania innego podmiotu.

Zamawiający podkreślił w uzasadnieniu wykluczenia, że zobowiązanie podmiotu innego C nie tylko datowane jest na okres późniejszy niż dzień składania ofert, ale przede wszystkim z jego treści nie wynika, że na dzień składania ofert Odwołujący i podmiot trzeci C pozostawali w porozumieniu, co do udostępnienia wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego. Przeciwnie, na dzień składania ofert Odwołujący dysponował potencjałami innych podmiotów trzecich tj. A i B. Zdaniem zamawiającego Odwołujący nie wykazał, iż dysponował potencjałem podmiotu trzeciego na dzień składania ofert i tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a co za tym idzie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP

Odwołujący wskazał, że w świetle obowiązujących przepisów prawa jest uprawniony w trybie art. 22a ust. 6 PZP do przedstawienia zobowiązania innego podmiotu trzeciego niż podmiot wskazany pierwotnie w ofercie. Taka zmiana następuje już po złożeniu oferty przez wykonawcę oraz po wstępnej jej ocenie przez Zamawiającego. Twierdzenie, zgodnie z którym wykonawca powinien złożyć nowe zobowiązanie, nowego podmiotu trzeciego, lecz wystawione przed terminem składania ofert, czyniłoby uprawnienie zagwarantowane w drodze ustawy art. 22a ust. 6 PZP iluzorycznym, a w świetle elektronizacji systemu zamówień publicznych i przekazywania dokumentów elektronicznych niemożliwym do spełnienia z technicznego punktu widzenia. Odwołujący wskazał, że data, która widnieje na uzupełnianym, nowym zobowiązaniu podmiotu C nie stanowi determinanty mającej wpływ na złożone zobowiązanie. Przedłożone Zamawiającemu zobowiązanie podmiotu C (przygotowanego zgodnie ze wzorem Zamawiającego) wyraża w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Odwołującemu ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej