PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
01.09.2020
Arkadiusz Juszczyk

Arkadiusz Juszczyk

Tryby udzielania zamówień publicznych: przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony – w jakich zamówieniach się go stosuje? Jak wygląda kwestia terminów oraz SWZ? Co powinni o nim wiedzieć zamawiający i wykonawcy? Na nasze pytania odpowiada Arkadiusz Juszczyk, prawnik, wieloletni praktyk, doskonale zorientowany w specyfice zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

PZPgo: Udzielanie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego możemy podzielić na dwa etapy…

Arkadiusz Juszczyk: Dualistyczny podział wynika ze specyfiki tego typu postępowania. W pierwszy etapie zamawiający dokonuje kwalifikacji podmiotowej poprzez wyłonienie wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu.

W drugim etapie zamawiający przeprowadza ocenę przedmiotową, tzn. dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców zakwalifikowanych w pierwszym etapie.

Gdzie powinno się pojawić ogłoszenie o zamówieniu? I jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że zamawiający od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu musi zapewnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ.

W nowym PZP ustawodawca zrezygnował z określenia obowiązkowych elementów ogłoszenia o zamówieniu i w tym zakresie przepisy odsyłają do obowiązujących w prawie unijnym standardowych wzorów formularzy.

Jak wygląda procedura składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? W jakim terminie wnioski powinny zostać złożone?

Wykonawcy zapoznają się z treścią SWZ, a w razie wątpliwości mogą wnioskować o wyjaśnienie treści SWZ. W uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie musiał dokonać zmiany SWZ.

W przypadku gdy wyjaśnienia lub zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie wniosków, zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin ich składania.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady. W przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Jak wygląda proces kwalifikacji wykonawców do udziału w
W przypadku gdy warunki spełnia większa liczba oferepostępowaniu? Ilu wykonawców przechodzi do etapu składania ofert?

Pozostało 75% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

  • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
  • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
  • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Czytaj też

21.12.2021

Wstępne konsultacje rynkowe a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Piotr Pieprzyca

29.11.2021

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Martyna Lubieniecka

17.11.2021

Czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego – co trzeba o nim wiedzieć

Grzegorz Soluch

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej