PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
27.10.2021
Justyna Oślislok

Justyna Oślislok

Zasady określania wartości zamówienia dla robót budowlanych, usług i dostaw

Jak określa się wartość zamówienia na roboty budowlane? Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wartości zamówień na usługi lub dostawy powtarzające się i podlegające wznowieniu oraz czym się charakteryzują? Odpowiedzi udziela nasza trenerka Justyna Oślislok.

Jakie zasady obowiązują przy określaniu wartości zamówienia na roboty budowlane?

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się w zależności od przedmiotu zamówienia tj. tego, czy przedmiotem jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej już w posiadaniu Zamawiającego, czy też zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a więc wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj.

Istotne jest przy tym to, aby pamiętać, że określając wartość zamówienia na roboty budowlane, należy mieć na względzie definicję obiektu budowlanego opisaną w art. 7 pkt 14 Ustawy (obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną).

Jeżeli zatem przedmiotem zamówienia jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, wartość zamówienia określa się albo na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na według dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Natomiast w sytuacji, w której przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wartość zamówienia określa się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Należy przy tym zaznaczyć, że metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z brzmieniem art. 34 ust 2 ustawy wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (rozporządzenie czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych).

Czym charakteryzują się usługi i dostawy powtarzające się i podlegające wznowieniu?

Jak wskazano w Komentarzu do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, pod redakcją Huberta Nowaka oraz Mateusza Winiarza (Warszawa 2021 r.) „(..)Z zamówieniami na usługi lub dostawy powtarzające się będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas i nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy. W sytuacji, gdy możliwość „skumulowania” istnieje, nie należy takich zamówień traktować jako zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się”.

Przykładem usług lub dostaw powtarzających się będą dostawy artykułów żywnościowych do stołówek, żłobków czy też kuchni w szpitalach, dostawy części zamiennych do samochodów czy urządzeń medycznych, dostawy artykułów biurowych lub umowa serwisowa, w ramach której wykonawca zobowiązuje się do naprawy określonej maszyny np. tomografu lub kserokopiarki, ilekroć się zepsuje, a zamawiający zaś do uiszczania miesięcznego wynagrodzenia w stałej wysokości.

Usługi lub dostawy podlegające wznowieniu to m.in. usługa sprzątania zawarta na 12 miesięcy
z przewidzeniem jej wznowienia na kolejne 3 miesiące po upływie terminu jej realizacji lub dostawa energii elektrycznej na rok 2021 z możliwością jej wznowienia w roku 2022. Innymi słowy, z usługami lub dostawami podlegającymi wznowieniu będziemy mieli do czynienia wówczas, jeżeli w zamówieniu pierwotnym Zamawiający przewidział taką możliwość.

Pozostało 50% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

  • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
  • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
  • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Czytaj też

21.12.2021

Wstępne konsultacje rynkowe a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Piotr Pieprzyca

29.11.2021

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Martyna Lubieniecka

17.11.2021

Czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego – co trzeba o nim wiedzieć

Grzegorz Soluch

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej