PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Porównania przepisów

Chcesz sprawdzić, co zmieniło się wraz z wejściem w życie ustawy Pzp z 2019 roku względem starych przepisów? Nasi trenerzy przygotowali dla Ciebie szczegółowe analizy, w których w prosty i przejrzysty sposób wyjaśniają najważniejsze zmiany w obecnym Pzp.

17.01.2022

Roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Jak zmieniły się przepisy dotyczące składania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w stosunku do ustawy z 2004 roku? W oparciu o które rozporządzenie zamawiający są zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.? Z jakich części składa się sprawozdanie? Na te i inne pytania odpowiada nasza trenerka Agnieszka Szulakowska.

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
09.12.2021

Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku.

Kiedy możemy mówić o rażąco niskiej cenie? Które regulacje zostały doprecyzowane w ustawie z 2019 roku? Jakie są nowe obowiązki zamawiającego i kiedy oferta wykonawcy zawierająca rażąco niską cenę podlega odrzuceniu? Rozmawiamy z trenerem PZPgo Arkadiuszem Juszczykiem, który sprawdza, jak zmieniły się przepisy PZP w 2019 roku w stosunku do ustawy z roku 2004.

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
09.11.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku.

Jakie zmiany związane z planem postępowań o udzielenie zamówienia wprowadziła Ustawa Pzp z 2019 roku? Jakie informacje zamawiający powinni zawrzeć w planie postępowań i gdzie oraz kiedy należy go opublikować? Temat omawia Agnieszka Szulakowska porównując przepisy bieżącej ustawy z przepisami Pzp z 2004 roku.

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
15.10.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 r.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Kiedy i kto zastrzega informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa oraz jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by zastrzeżenie można było uznać za skuteczne? Odpowiedzi udziela nasz trener Arkadiusz Juszczyk, porównując aktualne przepisy PzP z ustawą z 2004 roku.

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
12.10.2021

Dopuszczalność zmian zawartej umowy - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Jak wygląda kwestia dopuszczalności zmian zawartej umowy w uchylonej oraz aktualnej ustawie Pzp? Kiedy możemy mówić o istotnej zmianie umowy? Czy dopuszcza się zmianę umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania? Odpowiedzi na powyższe pytania udziela nasz trener Krzysztof Zedlewski.

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski

15.09.2021

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Agnieszka Szulakowska

26.08.2021

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniach krajowych - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Arkadiusz Juszczyk

19.08.2021

Reguły składania oświadczeń - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Krzysztof Zedlewski

06.07.2021

Wadium - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Agnieszka Szulakowska

22.06.2021

Konsultacje rynkowe - porównanie obowiązujących przepisów Pzp z przepisami Pzp z 2004 roku

Arkadiusz Juszczyk

27.04.2021

Termin związania ofertą - porównanie obowiązujących przepisów PZP z przepisami PZP z 2004

Agnieszka Szulakowska

24.03.2021

Kryteria oceny ofert - porównanie przepisów nowej i starej ustawy PZP

Arkadiusz Juszczyk

19.01.2021

Warunki udziału w postępowaniu - porównanie przepisów nowej i starej ustawy PZP

Arkadiusz Juszczyk

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej